Vil utvikle leilegheiter på Notaneset

Grunneigarane ønskjer å utvikle Notaneset ved Fosnavåg hamn til bustadområde.

NOTANESET: Her kan det bli eit trettitals nye leilegheiter ved Fosnavåg hamn. 

Nyhende

Goksøyr eigedom har bede om eit oppstartsmøte med kommunen for å drøfte planane om bustadutvikling på Notaneset ved Fosnavåg hamn. Grunneigarane ser føre seg at det kan etablerast eit trettitals leilegheiter fordelt på 4–5 bygg innafor planområdet.