Difor kjøper kommunen Sandebukta fiskerihamn

Herøy kommunestyre vil kjøpe Sandebukta fiskerihamn.

SANDEBUKTA HAMN: Sandebukta hamn er no vedtatt kjøpt av Herøy kommune. 

Nyhende

Då saka kom på bordet torsdag var det blanda reaksjonar frå politikarane. Nokre, som Linn Therese Sævik (KrF) og Karl-Oskar Sævik (Frp), stilte seg undrande og kritisk til at saka gong på gong har kome opp etter gjentatte avslag.