Ikkje støtte til Kong Arthurspelet

Kong Arthurspelet 2019  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Kong Arthurspelet slit med å nå fram i kampen for å få fylkeskommunal støtte.