- Fordelane med dispensasjon langt større enn ulempene

Planane om å etablere ein campingplass sentralt på Sandshamn møter så langt full støtte og få innvendingar frå det offentlege.

Sandshamna 44: Eigedomen vart overteken av Kaare Worren i fjor. No kan mykje tyde på at det vert gjennomslag for planane om etablering av campingplass. Men først skal saka gjennom ei høyring.  Foto: DNB Eiendom

Nyhende

Sande kommune har samla sett vurdert fordelar og ulemper med å dispensere frå kommuneplanen og kome til at fordelane med å dispensere er langt større en ulempene.