Pandemien gir vallokale-endringar i Sande

Sande kommune tek høgde for at pandemien er her i september også.

Høg­tun: Her had­de kom­mu­nen bud­sjett­kon­fe­ran­se i fjor haust. No vert det val­lo­ka­le. Foto: Sande kom­mu­ne 

Nyhende

Det kjem fram av ei politisk sak om godkjenning av vallokale og gjennomføring av val.