Straumbrot på Kvamsøya - 185 kundar råka

Det har oppstått ein feil i det elektriske nettet på Kvamsøy som har ført til avbrot i straumforsyninga. 185 brukarar er råka melder Mørenett i 14-tida.
Nyhende

Rettetid for kundar på Kvamme er ca. kl. 2100. Andre kundar vil truleg få tilbake straumen ca. 17.30, vert det opplyst.

Årsaka til feilen er felling av tre på linjenettet.