Kan vere fare for kvikkleire-ras

Sande kommune Illustrasjon  Foto: VN

Nyhende

Ein tomteeigar i Ålesund har fått varsel frå Sande kommune om at det må avklarast om tre tomter på Gotane i Gjerdsvika er trygge med tanke på kvikkleire. Om dispensasjonen kjem, må det også søkjast vegvesenet om utvida bruk av eit vegkryss. Området er frå før friskmeldt med tanke på snøskred og steinsprang. Kommunen varslar at administrasjonen generelt stiller seg positiv til tiltaket.