Fryktar kommunen behandla ulikt i vaksineringa

Ho fekk spørsmål om å ta koronavaksine, men ville dobbeltsjekke om ho verkeleg stod for tur.

Kri­tisk: – Det­te har no vor­te ein «snak­kis», skriv Hall­dis Mol­tu i eit brev til kom­mu­ne­ad­mi­nist­ra­sjo­nen. Ar­kiv­fo­to: End­re Vor­ren 

Nyhende

10. mars skreiv Halldis Moltu ein e-post til helse- og omsorgssjef Bård Dalen og kommunaldirektør Anders Hammer.