Det har vore både uvisse og strid om dette huset - no kan det kome ei løysing

Sandebu: I dette huset har det vore lærarbustad, leilegheiter, barnehage og frisør. Siste åra har bygget utelukkande blitt nytta av Kong Arthurspelet. No kan ordninga bli permanent.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det har i mange år vore uklart kva som skjer med det kommunale bygget Sandebu, som Kong Arthurspelet brukar. No ligg det eit forslag til løysing på bordet.