Pålegg om tiltak for å sikre trygt og godt skulemiljø

Herøy kommune har fått frist til 19. mai med å rette brot på regelverket som skal sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø.

PÅLEGG: Statsforvaltaren avdekka brot på regelverket under eit tilsyn ved Ytre Herøy ungdomsskule og gir kommunen frist til 19. mai med å rette pålegga. 

Nyhende

Brota på regelverket blei avdekka under eit tilsyn som Statsforvaltaren hadde ved Ytre Herøy ungdomsskule for ei tid sidan.