Tek sikte på full Fosnavåg hamn-openheit 25. mars

Når Fosnavåg hamn-saka skal leggast fram på nytt for kommunestyret 25. mars, reknar kommunedirektøren med at behandlinga går for opne dører.

Trond Arne Ag­len: Kom­mu­ne­di­rek­tø­ren pre­si­se­rer at han ik­kje er glad i luk­ka mø­ter.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

– I formannskapet denne veka blir det ei orientering der ein må lukke møtet, men etter det reknar vi med at dei nødvendige avklaringane i saka er gjort slik at saka kan gå for opne dører 25. mars, seier kommunedirektør Trond Arne Aglen.