Herøy ressurssenter i støypeskeia

Kvar skal senteret lokaliserast og kva funksjonar skal det ha?

Her­øy kom­mu­ne: Planlegg ei storsatsing på eit ressurssenter som skal femne over fleire fagområde. 

Nyhende

Dette er viktige spørsmål for gruppa som har starta på planlegging av det nye ressurssenteret som Herøy kommune har gjort vedtak om å etablere. Kommunen har planlagt å bruke vel femti millionar kroner på eit nytt ressurssenteret, som mellom anna skal erstatte dagens aktivitetstilbod ved Herøy produksjon.