Edgar Sandanger må betale

Edgar Sandanger får ikkje saka si til Høgsterett og må dermed betale etter fastsett dom.

Edgar Sandanger 

Nyhende

Høgsterett vil ikkje behandle anken i striden mellom Edgar Sandanger og Norway Royal Salmon. Domen frå lagmannsretten, ser Sandanger blei dømd til å betale 4,4 millionar kroner, blir dermed ståande som rettskraftig.