Aglen: – Ikkje aktuelt med forskottering no

Kommunal forskottering av Leinevegen let seg ikkje gjere etter same opplegg som for Nærøykrysset og Skarabakken.

Uaktuelt: Vidare utbetring av Leinevegen gjennom kommunal forskottering er ikkje aktuelt no, slår kommunedirektør Trond Arne Aglen fast i ei svarbrev til Aleksander Tarberg.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Dette kjem fram i kommunedirektør Trond Arne Aglen sitt svar på innspelet som Aleksander Tarberg nyleg kom med om utbetring av Leinevegen.