Difor er det utlendingar som oftast står bom faste i Leikongbakken og Drageskaret

Sidan vi for første gong på lenge har hatt ein skikkeleg vinter på Sunnmøre, har éi utfordring blitt meir tydeleg: Utanlandske vogntog som står bom faste i bakkane.

Drageskaret: Sist veke stod dette utanlandske vogntoget fast på nordsida av Drageskaret. Slik har situasjonen vore i Leikongbakken og Drageskaret mange gongar i vinter. Her held akkurat brøytebilen med på å passere utlendingen, med ein bil frå vegstellet hakk i hel.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Sidan nyttår har det vore mange tilfelle av vogntog som har «møtt veggen» i Leikongbakken og Drageskaret.