Tre månadar sidan kommunen lova strakstiltak ved Toftetun avlastingsheim:

– Ikkje forstått alvoret?

– Kor lenge skal vi måtte kjempe og be på våre kne for at dei aller kjæraste vi har skal få det betre?

Byrjar å bli utolmodige: Foreldra til barna ved Toftetunet avlastingsheim er skuffa over at dei lova «strakstiltaka» frå kommunen enno ikkje er sett i verk. Frå venstre: Jenny Mar­gre­the Helland-Wor­ren, Ire­ne Grin­de, Ani­ta Hjel­me­seth og Lin­da Aune.   Foto: Josefine Spiro

Nyhende

Slik spør ein oppgidd foreldrerepresentant, Jenny Margrethe Jensen Helland-Worren, ved Toftetun avlastingsheim over tre månadar etter at kommunen lova bot og betring.