Vil bøtelegge mann for skremmande Facebook-kommentar

I ei sak som skal opp i tingretten vil politiet bøtelegge ein mann for kommentarar han skreiv på Facebook.

Tingretten: Facebook-innlegg kjem opp som sak i Søre Sunnmøre tingrett komande veke.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Den spesielle saka er i fylgje Norges Domstoler beramma som "sak der tiltalte ikkje har krav på forsvarar" i Søre Sunnmøre tingrett 1. mars.