Viktig kontrakt til Rem Offshore - kan få arbeid heilt til 2024

Reiarlaget Rem Offshore har sikra ei kontrakt på eitt års arbeid med PSV-en Rem Arctic for oljeselskapet Vår Energi.

Adm. dir. Fredrik Remøy i Rem Offshore.  Foto: Arkiv

Nyhende

Selskapet melde om nyheita måndag. I fyrste omgang er det snakk om ein eittårskontrakt med oppstart i løpet av dei neste månadane. I kontrakten er det derimot moglegheiter for opsjonar på 4 gonger seks månader, viss betyr at Rem Arctic kan ha arbeid heilt til første halvdel av 2024.