Nytt steg mot ferdiggjering:

Slik skal dei sikre ny kai i Gjerdsvika

Spleiselag for hamn og kai har tidlegare vore realisert i fleire bygder i Sande. No går det mot ei liknande ordning i Gjerdsvika.

Gjerds­vi­ka hamn: Det er her, i fram­kant av søre de­po­ni, den nye kaia er plan­lagt. Bak skim­tar vi Ma­ri­tim Food, der lo­ka­le fis­ka­rar har fron­ta eit eige pro­sjekt med mog­leg etab­le­ring av fly­te­bryg­ge og lig­ge­plas­sar for lo­ka­le fiske­sjar­kar. Foto: End­re Vor­ren 

Nyhende

I Haugsbygda, på Kvamsøya og Sandshamn har det tidlegare vore bygt både hamneanlegg og kaier etter ein modell med spleiselag mellom det private og offentlege.