Rem Offshore har signert ny hovedsponsoravtale med Bergsøy IL-Fotball

- Bergsøy IL-Fotball spelar ei viktig og sentral rolle i lokalsamfunnet vårt, og i Rem Offshore er vi opptatt av at Herøy kommune skal ha gode aktivitetstilbod som bidreg til at dette er ein attraktiv stad å bu. Bergsøy IL-Fotball er i så måte eit naturleg valg å samarbeide med.

Rem Inspector:   Foto: Rem Offshore

Nyhende

Det seier administrerande direktør Fredrik Remøy i Rem Offshore i ei pressemelding..

Selskapet eig og driftar ei moderne flåte på 11 fartøy med 18 tilsette ved hovudkontoret i Fosnavåg, og har over 300 sjøfolk.

- Rem Offshore har vore ein god samarbeidspartnar for Bergsøy Fotball i fleire år, og vi er svært takksame for at dei blir med på laget. I ei krevjande tid med mykje usikkerheit er vi utruleg glade for at våre samarbeidspartnarar, som Rem Offshore, ønsker å støtte opp om klubben, seier ein glad Magnus Myklebust i Bergsøy IL-Fotball.