Truleg normale tilstandar igjen neste veke

Etter snart ei veke med innsats både dag og natt, begynner det no å rette seg for Herøy vasslag.

NÆRMAR SEG: Styreleiar Per Arne Gjerdsbakk (t.h.) trur på normal drift neste veke. Her saman med Ragnvald Kvalsvik.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Reservebassenga er fylt opp, vi har skaffa oss eit viss handlingsrom og vi jobbar vidare med eliminering av kjelder til problemet.