Regionrådet vil prøve å løyse floken

Herøy kystmuseum: Regionrådet skal gripe fatt i stridssaka mellom Herøy kommune og Musea på Sunnmøre.  Foto: Arkiv

Nyhende

Sunnmøre regionråd har teke på seg eit ansvar for å prøve å finne ei løysing mellom Herøy kystmuseum og Musea på Sunnmøre.