Norled varslar rokeringar på ferjerute 01

Nye kontraktar fører til at Norled set inn to andre fartøy på Larsnes-sambandet dei komande fire åra.

Foldøy: 1999-modellen skal etter planen inn på Larsnes-sambandet frå årsskiftet 2024/25. Ferja har kapasitet til å ta imot 48 personbileiningar.   Foto: Norled

Nyhende

Først skal MF Kvam bytast ut med MF Os frå komande årsskifte. 1. januar 2025 kjem 48 bilarsferja MF Foldøy inn i sambandet.