Arbeidet med Stad skipstunnel kan setjast igang!

Fredag 19. februar 2021 vert endå ein merkedato for prosjektet med Stad skipstunnel.

Stad skipstunnel: Om lag kan innsegklinga frå Nord - i Kjødepollen - bli sjåande ut når tunnelen står ferdig om nokre år.  Foto: Kystverket / Snøhetta

Nyhende

Denne dagen kom nemleg meldinga om at Kystverket har fått tildelingsbrev frå Samferdselsdepartementet, som varslar om at forarbeidet med bygging kan setjast igang.