Stor interesse for tomtene i Arhaug byggefelt:

Snart «utselt» før utbygginga er ferdig

Ni tomtekjøparar har meldt seg interesserte i Arhaug bustadfelt som vil ligge ferdig utbygt til sommaren.

Ar­haug bu­stad­felt: Ut­sik­ta er upå­kla­ge­leg frå Ar­haug bu­stad­felt der tom­te­ne skal vere ut­byg­gings­kla­re til som­ma­ren.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Det store målet var å få bygge i heimbygda, og no kan den oppveksande garde på Bø snart sjå slutten på ei ventetid som har vore årelang.