Desse har søkt stillinga som helsesekretær

Her­øy kom­mu­ne: Fekk "berre" fem søkjarar til den ledige stillinga som helsesekretær ved Myrvåg legesenter. 

Nyhende

Desse fem har søkt på det ledige vikariatet som helsesekretær ved Myrvåg legesenter: