Vellukka kapitalinnhenting til nytt Havyard-selskap:

«Havyard miljø» på børs frå 4. mars

Etter ein retta emisjon er eit nytt børsnotert Havyard-selskap, HAV Group ASA, ein realitet.

Konsernsjef Gunnar Larsen er glad for å vere i mål.  Foto: Siv-Elin Nærø

Vi er veldig glade for å ha nådd denne milepålen– Vi er veldig glade for å ha nådd denne milepålen

Gunnar Larsen
Nyhende

Før børsopning torsdag kunne sende melding om at selskapet har henta inn 90 millionar kroner i ny eigenkapital til det nye selskapet HAV Group ASA. I tillegg har Havyard Group henta inn 120 millionar kroner gjennom sal av aksjar.