Vil bygge bustadar på Larsnes etter Hamarøy-modellen

Menneske med ulike behov, og i ulike livsfasar, vil stå i kø etter utleige- og omsorgsbustadar dei komande åra.

Larsnes: Vi ser den austlege delen av Larsnes sentrum. Sandetun og kringliggande omsorgsbustadar kan få selskap av fleire utleige- og omsorgsbustadar i åra som kjem, om det går slik kommuneadministrasjonen ynskjer.   Foto: Arkivfoto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Det kjem fram i ei førebels vurdering frå kommunedirektøren i Sande. Planen er no å setje i gang ei utgreiing knytt til auka kapasitet for omsorgsbustadar.