Senterpartiet vil at alle ferjer på ytre søre skal vere gratis å reise med

Fleire politiske parti har ferjebillettar som kampsak om dagen. No går Senterpartiet høgt på bana.

Per Ivar Lied: Ørstingen seier det er avklart sentralt i Senterpartiet at ein no går ut med lovnader om gratis og halverte prisar på ferjestrekningane langs kysten.  Foto: Privat

Nyhende

Stortingskandidat Per Ivar Lied frå Ørsta seier det er avklara på sentralt hald at Sp skal ta opp att kravet om gratis eller sterkt reduserte prisar på ferjer.