Vil auke godtgjersla til støttekontaktar

Auka køyregodtgjersle kan hjelpe til på rekrutteringa av støttekontaktar i Herøy kommune.

Her­øy kom­mu­ne: Illustrasjon 

Nyhende

Helse og omsorg i Herøy opplever utfordringar knytt til å rekruttere og behalde støtte- kontaktar. Ei forklaring kan vere den restriktive praksisen når det gjeld godtgjering av køyreutgifter.