– Kan ein plan som ikkje finst, rullerast?

Det spør Arthur Vestnes om i eit brev til fylkeskommunen.

Apropos: Vestnes legg ved ein faksimilie frå VN i 1994, då kommuneplanleggaren etterlyste meir engasjement.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Sande kommune held for tida på med ei rullering av kommuneplanen sin arealdel, men avgrensa til byggegrenser mot sjø, vassdrag og offentleg veg.