Arbeidsgruppa som skal sjå på skulestrukturen i Herøy er klar

Eitt av dei to klas­se­rom­ma i mo­dul­byg­get til Bergs­øy sku­le avd. Bor­ga.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende

Oppvekstutvalet har vedteke at Aleksander Tarberg, Sølvi Nerem Berg og Kaja Runde skal vere utvalet sine representantar i arbeidsgruppa som skal jobbe fram forslag til fritt skuleval, skulekrinsar og foreldremeiningar rundt skulesamanslåing i Herøy. Leiar May Irene Myren og nestleiar Julianne Gjelseth i foreldreutvalet skal representere brukarane i gruppa.