Populær samlingsstad kan bli gjenopna til våren

Den relativt nye og godt likte samlingsplassen "Øya" på Sandetun kan - om alt klaffar - bli gjenopna til våren.

sandetun: Sande kommune klargjer retningslinjene for pasientar og besøkande ved sjukeheimen.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Øya vart stengd då pandemien la ei klam hand over landet i mars i fjor.