"Det er eit djuptgripande, men dessverre også nødvendig tiltak"

I den nyaste leiaren skriv redaktøren at det er tryggande å registrere at lokale smittevern-ansvarlege kan sjå ut til å ha kontroll over situasjonen.
Nyhende

Det ser ut til å vere eit stort fleirtal både av politikarar og «folk flest» som meiner det er på sin plass å stenge grensa ein periode, som eit ledd i å få kontroll med smittespreiinga.

Sjølv representantar frå dei kanskje mest råka av dette, industrien, verkar å kunne tole og tolerere ei slik inngriping, – i alle fall i eit kortare tidsrom.

Variantane med muterte koronavirus som spreier seg langt lettare enn den første utgåva av sjukdomen gjer at det er all grunn til å vere på vakt. Difor er det også fornuftig med strenge tiltak i Oslo-området, med utspring i Nordre Follo-utbrotet.

Lokalt har vi vore vitne til at nesten alle tilfelle av smitte etter nyttår skriv seg frå utanlandske gjestearbeidarar. Det er samstundes tryggande å registrere at dei som jobbar med lokalt smittevernarbeid kan sjå ut til å ha kontroll over situasjonen.

Verre er det at vi har hatt tilfelle av gjestearbeidarar som ikkje har følgt retningslinjene – lovene – om obligatorisk testing ved framkomst til Norge.

Det er difor bra at det vert reagert med politimelding og represaliar. Når ein samstundes har i mente at falske koronatestar kan kjøpast for ein rimeleg penge, og har vore brukt av mange, er det ekstra forståeleg at styresmaktene ein periode stengjer ned grensa.

Det er eit djuptgripande, men dessverre også nødvendig tiltak.


Nesten alle tilfella i Sande skriv seg frå utanlandske gjestearbeiderar

Relativt sett er Sande mellom dei kommunane i fylket som har hatt flest tilfelle av koronasmitta.

Kommuneoverlegen gir faktabasert informasjon om koronavaksinen:

Slik verkar vaksinen, og dette kan du forvente

Rykte om koronavaksinen florerer både på internett og på folkemunne. Då er det ikkje alle tider så lett å vite kva ein skal tru på...