Ikkje høve til å støtte Vardevegen

Sande kommune har ikkje pengar til å støtte Larsnes IL sitt tiltak med realisering av Vardevegen.

Tursti Larsnesskogen: Den 500 meter langturstien er ein del av den gamle Vardevegen. Øvst t.h. ser vi noverande Hallelia bustadfelt, det planlagde Storehaugen bustadfelt til venstre.  Foto: Skisse - Larsnes idrottslag

Nyhende

Det kjem fram av eit brev kommunedirektøren har sendt idrettslaget. Det skjer etter at LIL har spurt om kommunen kan støtte turvegprosjektet, og om kommunen kan hjelpe til med råd og støtte til prosjektering.