Varslar påbod om fjerning av piggtråd

PIGGTRÅD: Gjerde med piggtråd, som dette i Tjørvåg, har vore forbode sidan lova kom i 2010. No varslar Mattilsynet påbod om ikkje gjerdet blir fjerna innan utgangen av april.   Foto: Mattilsynet

Nyhende

Ein grunneigar i Tjørvåg får frist til utgangen av april med å fjerne piggtrådgjerde på eigedomen sin.