Kjem med råd om reiser til og frå Austlandet

Spreiinga av det muterte viruset på det sentrale Austlandet gir grunn til bekymring.

Korona: Utbreiinga av det muterte koronaviruset gir grunn til bekymring. 

Nyhende

Det slår kommuneoverlegane i vår region fast. I den samanheng vert det no gitt råd til folk som reiser til og frå dei aktuelle kommunane, i og rundt Oslo.

Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen i Herøy og kollega Asta Sileikiene i Sande skriv i ei pressemelding om bestemte råd knytt særskilt til dei som har vore på i Oslo-området.

Bestill testing!

– Det er mange i vår kommune/region som reiser til og frå disse områda både i arbeid og fritid. Kommuneoverlegane oppmodar difor alle som har vore på reise i sentrale austlandsområdet dei siste fire dagane om følgjande:

Hald 2 meters avstand til alle du møter.

Ikkje oppsøk restaurantar og andre møteplassar der det er vanskeleg å halde avstand.

Ikkje gå på besøk til sjukeheim, omsorgsbustad og dei eldre i familien.

Du som arbeider i helse- og omsorgstenesta, bruk munnbind ved pasientkontakt.

Bestill time til testing i veka som kjem sjølv om du ikkje har symptom.


Fem testa seg ei veke etter innreise til Norge - då var fire smitta

Ei gruppe på arbeidsreisande som skulle til Sande frå utlandet gjorde "alt" feil då dei nyleg kom tilbake til kommunen.Skjenking i Herøy frå fredag

– Eg har tilrådd at vi følgjer dei nasjonale reglane for skjenking.Registrer deg for vaksinering

Vi vil at du som er mellom 18 og 79 år skal registrere deg for koronavaksinasjon på heimesida til Herøy kommune.