Ny bekymringsmelding om bustadhus

Herøy kommune har motteke bekymringsmelding om nok eit bustadhus i Fosnavåg.

Her­øy kom­mu­ne  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyhende

Huset har ikkje vore bebudd sidan brann i 2015, eigarane har flytta til ukjend adresse, og naboar har begynt å bli urolege for bygget sin tilstand. Eigedomen er til stor ulempe og sjenanse i området, og vil på sikt også utgjere ein fare for ferdsel i området, heiter det i meldinga.