Legesenterdebatt i formannskapet:

– Vi må ikkje vere redde for å tenke eitt legesenter og diskutere det

Ei arbeidsgruppe kom før fjorårets budsjettvedtak med klare økonomiske anbefalingar om samlokalisering av legetenestene i Herøy. Men dette kunne ikkje kommunedirektøren finne noko klar bestilling på ut av budsjettet.

Linn Therese Sævik: KrF-politikaren seier ho veldig gjerne skulle hatt ein velfungerande fastlegesituasjon på Eggesbønes, men slik er det ikkje påpeika ho. 

Nyhende

– Eg greier ikkje å sjå ei klar bestilling i budsjettet sjølv om arbeidsgruppa kom med ei slik anbefaling. Vi meiner dette bør greiast ut. Der er kjempeutfordringar innanfor legetenesta her ute, sa Aglen, tydleg frå til formannskapet då dei såg på budsjettprioriteringane tysdag.