Alvorlege avvik ved Toftetunet – krev strakstiltak mot brann

Ved Toftetunet avlasting er det avdekka tilhøve som krev strakstiltak om branntryggleiken skal ivaretakast.

Strakstiltak: Branninspektøren krev strakstiltak med Toftetunet og gir kommunen ein månads frist med å legge fram ein plan for utbetring. 

Nyhende

Avvika er av alvorleg karakter, slår branninspektør John Normann Pettersen fast etter eit tilsyn som nyleg blei halde på den kommunale avlastingsbustaden på Myklebust i Fosnavåg.