Ordføraren om smittesituasjonen i Sande:

Meiner å ha rimeleg bra kontroll på koronaen

– Eg skjønar at folk vert bekymra, men samstundes meiner eg Sande kommune har rimeleg bra kontroll på situasjonen.

Olav Myklebust: Meiner smittetilella etter nyttår var litt som ein kunne forvente.   Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det seier ordførar Olav Myklebust (Sp) etter at Sande etter nyttår har fått ei lita oppblussing i talet på smittetilfelle.