Forvaltingsplan for hjortevilt i Sande:

Grunneigarane bør få meir å seie meiner landbrukskontoret

Sande bør legge større vekt på den grunneigarstyrte forvaltinga av hjortstammen i kommunen.

HJORT: Landbrukskontoret i Herøy, Ulstein og Hareid meiner Sande kommune legg opp til vel mykje detaljstyring av korleis hjortebestanden skal forvaltast. Illustrasjonsfoto. 

Nyhende

Dette rådet er det landbrukskontoret for Herøy, Ulstein og Hareid som kjem med til Sande kommune sin forvaltingsplan for hjortevilt i kommunen. Her blir det lagt opp til ei detaljstyring av bestanden som går langt ut over kva som er kravet til til slike planar.