Bibliotekåret 2020 i Herøy og Sande:

Dette var dei mest leste bøkene lokalt

2020 – året då folk byrja å lese bøker ... Eller? Besøkstalet tok seg iallfall opp på Herøy folkebibliotek i fjor haust. Og i Sande toppar ein lokal forfattar lånelista.

Bib­lio­te­kar: Anne Gerd Bjor­vatn-Ene­roth ved Her­øy fol­ke­bib­lio­tek star­ta i stil­lin­ga i ja­nu­ar 2020. Det første året på jobb vart nok ik­kje heilt som ho had­de tenkt. Hel­dig­vis har ik­kje ko­ro­n­aen ført til alt­for stort fall i ut­låns­ta­la – og i andre halv­år har bib­lio­te­ket fak­tisk lånt ut flei­re bø­ker enn i same pe­ri­o­de i fjor. 

Nyhende

Hyllene hos bokhandlarane bognar over av norske bokutgjevingar, og kjøparane sviktar ikkje. Samanlagt hadde skjønnlitteratur og sakprosa ein vekst på 5,4 prosent i 2020, viser den nyaste salsrapporten i forleggjarforeininga.