- GIEK / Eksportkreditt kan ikkje leggast til Oslo!

Stig Remøy får full støtte frå MAFOSS i kravet om å å lokalisere den samanslegne hovudkontoret for GEIK og Eksportkreditt i vår landsdel.

MAFOSS: Jan Thormodsæter og MAFOSS einer det blir heilt bak mål å plassere garantiordningane i hovudstaden.  Foto: MAFOSS

Nyhende

- Det seier seg sjølv at det nye GIEK/ Eksportkreditt ikkje kan leggast til Oslo, seier Jan Thormodsæter, dagleg leiar i MAFOSS. (GIEK står for Garantiintituttet for eksportkreditt, red. mrk.)