Hammer og politikarane skal drøfte utvikling

Omdøme og samfunnsutvikling er to tema kommunedirektør Anders Hammer vil drøfte med Sande formannskap.

UTVIKLING: Kommunedirektør Anders Norvald Hammer i Sande kommune.  Foto: Arkiv / Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

På ei heller kort sakliste til årets første møte i formannskapet finn vi saka «Rekrutterings- og utviklingssamtale».