Dagboknotat frå Bernt Støylen i Wales i 1885:

... ho mor sit vel og sturer og lengtar etter den vidfarige sonen hennar skal koma seg tilro ein kvan stad og inkje fara soleis kring verdi som Jerusalems skomakar

Hausten 1885 var biskop Bernt Støylen (1858-1937) ferdig cand. teol. og tok til på praktikum.

Student Bernt Støylen: Var i Wales, men hadde han kjærleikssorg?  Foto: Privat

Nyhende

M en så vart han beden med på ein studietur til Palestina av kjemiprofessor Peter Waage, som var med på å skipe Kristiana Ynglingeforening. Han var og støttespelar for Peter Hærem, mannen som bygde opp Studenterhjemmet, der Waage hadde vorte kjend med student Støylen.