Leiar:

... det kan godt hende politiet driv med etterforsking av den utstrekte bruken av naudbluss

Naud­ra­ket­tar over Flu­sund og Lei­ne: Då klok­ka slo tolv på nytt­års­af­tan kun­ne ein ob­ser­ve­re naud­ra­ket­tar over dei fles­te byg­de­ne i Her­øy, Her ser vi 15 (!) over Flu­sund og Lei­ne.  Foto: Privat

Nyhende

Enkelte i vårt område er plaga med ein overhengande fare på nyttårsaftan: Naudrakettar. Nokre område er meir utsette enn andre. Vi får opplyst at enkelte rett og slett ikkje torer å forlate husa sine nyttårskvelden, fordi dei må vere heime og passe på hus og eigedom. Igjen er det bruken av naudrakettar som skaper den største frykta mellom folk.