Slik blei resultatet etter at Statens vegvesen kontrollerte 19 bilar i Dragsund

Statens vegvesen gjennomførte sammenhengende trafikkontroll i Dragsund 6. januar.
Nyhende

Talet på tunge køyretøy som vart kontrollert var 16, og talet på lette køyretøy var tre. Kontrollen resulterte i: