Regjeringa innfører årsgebyr på fritidsbåtar

Frå 1. januar må alle eigarar av fritidsbåtar betale eit årsgebyr på 200 kroner. Hensikta er mellom anna å sikre eit mest mogleg korrekt register.

Ro­sen­lund Hamn: Båt­fol­ket har vore flit­ti­ge til å be­sø­ke dei nye gjeste­bryg­ge­ne på Sands­hamn.   Foto: Gunnar Vorren

Nyhende

Endringa gjeld òg næringsfartøy frå og med sju meter som ikkje betaler årsgebyr for sertifisering og fartøyinstruks.