Naturvernforbundet slaktar konsekvensutgreiing på Koparstad:

– Eit underleg dokument

Konsekvensane av ei motocrossbana på Koparstad er så dårleg utgreidde at det beste vil vere å starte heilt på nytt igjen.

Koparstad: På Koparstad finst det delar av eit motorsportanlegg, men det er ingen ting som heimlar bruk av eit slikt anlegg, skriv Naturvernforbundet i klagen til Statsforvaltaren. 

Nyhende

Det meiner Naturvernforbundet, som i ein klage til Statsforvaltaren ber om at kommunen sitt godkjenningsvedtak blir oppheva: